Ekologické riešenia

Uhlíkovo neutrálna doprava v záujme skleníkových plynov

Kompenzácia emisií CO₂ je popri prevencii a znižovaní emisií skleníkových plynov ďalším dôležitým krokom v ochrane klímy. V tomto smere naša spoločnosť ponúka kompletné vyváženie všetkých natankovaných litrov paliva.

Prečo sú potrebné úspory CO₂?

CO₂ je skleníkový plyn, ktorý absorbuje slnečné svetlo odrazené od zemského povrchu a odráža ho späť na zem. Aby sa predišlo tvorbe skleníkových plynov a tým ďalšiemu zvyšovaniu teploty v posledných rokoch, je nevyhnutné využiť všetky možnosti ochrany klímy. Jednou z možností je kompenzovať CO₂ investovaním do projektov na ochranu klímy.

Čo je projekt ochrany klímy?

Ochrana klímy nie je regionálnou záležitosťou, ale otázkou globálnej rovnováhy. CO₂, ktorý sa dostane do atmosféry, nezostáva na jednom mieste, ale rozptýli sa v atmosfére. Ako protiopatrenie proti globálnemu otepľovaniu prispievajú aj projekty na ochranu klímy k znižovaniu CO₂

Náš koncept

Vybrali sme si ClimatePartner, ako jedného z popredných svetových poskytovateľov riešení na ochranu klímy. Spolupracujeme teda s renomovaným a skúseným partnerom. Spoločnosť ClimatePartner bola založená v roku 2006 v Mníchove a spolupracuje s 1 500 spoločnosťami v 30 rôznych krajinách. Rozhodujúce pre nás boli dlhoročné skúsenosti. ClimatePartner garantoval transparentnosť všetkých procesov a projektov, ako aj individuálne poradenstvo a podporu. Naša spolupráca s ClimatePartner otvára možnosť deklarovať, to,že palivo natankované cez naše palivové karty je uhlíkovo neutrálne, čo kompenzuje príslušné emisie, ktoré spôsobujeme prevádzkou dopravy. V rámci tejto kompenzácie podporujete projekty na ochranu klímy, ktoré šetria emisie CO₂.

Portfólio projektov ochrany klímy

Spolu s renomovaným poskytovateľom ClimatePartner a našim poskytovateľom palivových kariet sme zostavili portfólio projektov na ochranu klímy, pomocou ktorých môžeme kompenzovať množstvo natankovaného paliva. Toto portfólio zahŕňa päť vybraných a nezávisle certifikovaných projektov. Okrem jasne merateľnej ochrany klímy prostredníctvom kompenzácie CO₂ projekty prispievajú aj k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu a významne prispievajú k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

VETERNÁ ENERGIA RAJASTHAN / INDIA
 • Ročná úspora 95 000 ton CO₂
 • Vytvorenie cca 50 stálych pracovných miest
 • Zabezpečenie približne 100 000 ľudí čistou elektrinou bez emisií v jednej z ekonomicky najslabších oblastí
OCHRANA LESOV PORTEL / BRAZIL
 • Ročná úspora 363 244 ton CO₂ vďaka ochrane dažďového pralesa v Amazónii. Bez tohto projektu by sa každý rok vyklčovalo 3 000 hektárov dažďového pralesa na sójové plantáže
 • Dlhodobo zabezpečené a úradne potvrdené pozemkové práva pre miestne obyvateľstvo
 • Pracovné príležistoti pre miestnych ľudí v Amazónii
BIOMASA SVILOSA / BULGARIA
 • Ročná úspora okolo 83 000 ton CO₂ pri výrobe energie z drevospracujúceho odpadu
 • Vytvorenie demonštračného projektu pre rozvoj technológií v Bulharsku
 • Vďaka využívaniu biomasy sa nemusia rúbať lesy ani spaľovať fosílne palivá
VETERNÁ ENERGIA SAINT NIKOLA / BULGARIA
 • Ročná úspora 300 000 ton CO₂
 • Podpora v oblasti zdravotníctva, školstva, kultúry, ochrany životného prostredia a športu pre miestnu komunitu
 • Dodatočný príjem z prenájmu pre miestnych farmárov
OCHRANA LESOV MADRE DE DIOS / PERU
 • Ročné úspory vo výške 660 000 ton CO₂ vďaka ochrane približne 100 000 hektárov amazonského dažďového pralesa s významnou biodiverzitou, ako aj vďaka ochrane pôvodných obyvateľov
 • Ekonomické alternatívy ťažby
 • Bez tohto projektu by výstavba cesty Transamazônica predstavovala ďalšiu hrozbu

Okrem vyššie uvedeých procesov dbáme aj prí výbere iných produktov, ktoré využívame pri našej činnosti

Recyklovateľné obaly

Elektronické doklady

BPA free termo papier